* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .com.ng, .net, .org, .biz